Handelingen

Categorie

NGO

Uit Vegan Wiki

NGO staat voor non-gouvernementele organisatie. Dit zijn o.a. stichtingen & verenigingen die het algemeen nut dienen en particulier bekostigd worden.