Handelingen

Religieuze of spirituele redenen

Uit Vegan Wiki

Atheïstische of Rationalistische redenen

Mensen die niet uitgaan van het bestaan van een opperwezen dat boven mensen geplaatst moet worden en ook niet rekenen op een hiernamaals zijn extra gemotiveerd om zuinig te zijn op Aards leven. Voor mensen die in een hemel of reïncarnatie geloven is er immers altijd een (imaginaire) tweede kans dat de noodzaak vermindert om in dit leven op deze Aarde te doen wat in ons vermogen ligt om Aards leven te redden. Een geloof in een hemel of in reïncarnatie kan gebruikt worden als excuus om in dit leven niets te hoeven doen en passiviteit te rechtvaardigen.

Godsdienstige redenen

Sommigen menen dat mensen vanuit hun godsdienst gemotiveerd worden om te streven naar meer compassie, respect voor leven, veganisme en daaruit voortvloeiend meer respect, voor mens, dier en milieu. Daarbij wordt dit dan vaak als goddelijke "opdracht" ervaren.