Handelingen

Dierenbescherming

Uit Vegan Wiki

De term dierenbescherming staat voor alle menselijke inspanningen die ten doel hebben te voorkomen, dat dieren (nog meer) onnodig leed aangedaan wordt.

Deze inspanningen worden veelal in verenigings- of stichtingsverband verricht.

Ook in Nederland zijn er een aantal van zulke organisaties. Naast enkele algemene, zijn er diverse, die zich toeleggen op de bescherming van een of meer specifieke diersoorten (bijv. de Vogelbescherming).

De bekendste algemene organisatie is wel "De Dierenbescherming", zoals de "Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren" in de volksmond genoemd wordt. Zij werd opgericht in 1864.

Een andere algemene organisatie is de Sophia-vereniging te Amsterdam. Deze werd opgericht in 1867.

In Vlaanderen heet de algemene organisatie: "Vlaamse Vereniging voor dierenbescherming". Deze is ontstaan uit de ontdubbeling van de "Belgische liga voor de dierenbescherming".

Een organisatie, die tot op zekere hoogte algemeen is, maar tegelijkertijd gespecialiseerd, is de Faunabescherming, die het opneemt voor alle soorten in het wild levende dieren.

Naast de regionaal en de nationaal opererende organisaties, zijn er ook internationaal opererende. De World Society for the Protection of Animals richt zich, zoals de naam al aanduidt, volledig op de bescherming van dieren. Andere internationale organisaties zijn meer gericht op de bescherming van de natuur in het algemeen, maar beschermen in het kader en als onderdeel daarvan ook bepaalde diersoorten. Een bekend voorbeeld hiervan is de inzet van het WNF voor het behoud van de panda. Een ander voorbeeld zijn acties van Greenpeace tegen de walvisvaart.

Specifieke milieubeschermingsorganisaties, waaronder ook nationale zoals Milieudefensie, beschermen dieren veelal indirect, doordat de leefbaarheid van het milieu ook van belang is voor het welzijn van deze wezens.

Specifieke beschermingsorganisaties

Organisaties, die zich toeleggen op de bescherming van bepaalde dieren of diersoorten, zijn onder andere;

Omroeporganisaties

In medialand zijn er inmiddels twee omroepen, die de bescherming van dieren (mede) als doelstelling hebben. Naast Llink, die de B-status heeft en ook andere thema's op het programma heeft, is in 2008 de organisatie Piep! tot stand gekomen. Deze wil zich wel volledig richten op de bevordering van het dierenwelzijn. Haar eerste poging, om bij de toelating van nieuwe omroepen over het vereiste aantal van 50.000 leden te beschikken, is echter niet geslaagd.

Zie ook

Externe links