Handelingen

Is het echt veganistisch?

Uit Vegan Wiki

Vegan Keurmerk

Het product bevat het Vegan Keurmerk. Dit is een geregistreerd en beschermd keurmerk en symboliseert dat het product voldoet aan de standaarden van The Vegan Society.

V-Label Vegan

Het V-label is een keurmerk van de Europese Vegetarische Unie. Wanneer onder het keurmerk de toevoeging Vegan staat, is het product ook geschikt voor veganisten.

VFV: Volgens Fabrikant Veganistisch

  • Producent adverteert het product als geschikt voor veganisten

Dit wil zeggen dat de fabrikant op de verpakking van het product, op zijn eigen website, of in reclames, dit product veganistisch noemt. Er is dus een zeer grote kans dat het product veganistisch is, dit is echter niet zeker. Het kan dat de fabrikant een te beperkte opvatting heeft van wat veganistisch betekent of alleen naar ingrediënten kijkt en niet naar hulpstoffen. Om echt zeker te weten dat dit product echt veganistisch is, kan men contact opnemen met de fabrikant.

PGV: Product Garantie Verklaring

  • Producent verklaart dat het product geschikt is voor veganisten

De producent heeft op vrijwillige basis aan de NVV verklaard dat het in de PGV genoemde product veganistisch is. Dat wil zeggen geen dierlijke ingrediënten bevat toen de verklaring afgegeven werd en niet op dieren is getest. Vanwege de wettelijke verplichting tot het doen van dierproeven, hanteert de NVV voor medicijnen de norm dat dierproeven langer dan vijf jaar geleden zijn uitgevoerd en niet mogen worden herhaald in de toekomst. De werkgroep Productinformatie van de NVV heeft de betreffende producten gecontroleerd aan de hand van de ingrediëntenlijst en andere informatie van de producent. Desondanks zijn fouten mogelijk en kan de werkgroep evenmin als de NVV aansprakelijk worden gesteld.

ZWV: Zeer Waarschijnlijk Veganistisch

  • Geen dierlijke ingrediënten (volgens ingrediëntendeclaratie)
  • Gebruik van dierlijke hulpstoffen uitgesloten

Op de ingrediëntenlijst komen geen dierlijke ingrediënten voor, geen (mogelijk) dierlijke e-nummers, aroma en vitaminen voor en het is niet geklaard want geen helder product.

WV: Waarschijnlijk Veganistisch

  • Geen dierlijke ingrediënten (volgens ingrediëntendeclaratie)
  • Gebruik van dierlijke hulpstoffen mogelijk

Op de ingrediëntenlijst komen geen dierlijke ingrediënten voor, dus het is waarschijnlijk dat dit product veganistisch is. Het kán echter zijn dat er dierlijke dingen zijn gebruikt om dit product te maken, maar dat die dierlijke stoffen niet in het product zelf aanwezig zijn. Ze hoeven dan niet op de ingrediëntenlijst vermeld te worden, omdat het geen ingrediënten zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gelatine die gebruikt wordt om fruitsappen of azijn helderder te maken, suiker die gefilterd is met beendermeel (gebeurt in Nederland normaal niet, maar een product kan buitenlandse suiker bevatten), en gelatine die als draagstof wordt gebruikt om vitamines toe te voegen aan een product. Om dit te weten te komen, kan men contact opnemen met de fabrikant.

MV: Mogelijk Veganistisch

  • Geen dierlijke ingrediënten (volgens ingrediëntendeclaratie)
  • Gebruik van dierlijke hulpstoffen mogelijk
  • Aroma of E-nummer hebben mogelijk een dierlijke oorsprong

Er staan op de ingrediënten- en allergenenlijst geen duidelijk dierlijke ingrediënten. Wél bevat dit product niet nader beschreven 'aroma' dat dus mogelijk van dierlijke afkomst kan zijn, of E-nummers die zowel van plantaardige als van dierlijke afkomst kunnen zijn. Misschien is het product dus veganistisch, misschien niet. Het kan zelfs niet-vegetarisch zijn, aroma's kunnen bijvoorbeeld uit vlees worden gehaald en sommige E-nummers zijn niet-vegetarisch.

Ook kan het, net als bij Waarschijnlijk Veganistische producten, dat er er dierlijke stoffen zijn gebruikt om dit product te maken, maar dat die dierlijke stoffen niet in het product zelf aanwezig zijn. Ze hoeven dan niet op de ingrediëntenlijst vermeld te worden, omdat het geen ingrediënten zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gelatine die gebruikt wordt om fruitsappen of azijn helderder te maken, suiker die gefilterd is met beendermeel (gebeurt in Nederland normaal niet, maar een product kan buitenlandse suiker bevatten), en gelatine die als draagstof wordt gebruikt om vitamines toe te voegen aan een product.

Voor meer informatie over welke E-nummers wel en niet veganistisch zijn, zie de [wiki.veganisme.org/index.php/Lijst_van_E-nummers lijst van E-nummmers].

ZN: Zelf Nagevraagd

  • Volgens anderen veganistisch

Dit betekent dat bij de fabrikant is nagevraagd of het product veganistisch is, door ándere mensen dan de Werkgroep Productinformatie van de NVV (als het door hen is nagevraagd en gecontroleerd is het een PGV). ZN is minder betrouwbaar dan een PGV, omdat de Werkgroep Productinformatie goed op de hoogte is van alle mogelijke dierlijke ingrediënten en hulpstoffen die er zijn, en daar gericht naar kan vragen en doorvragen, en dat niet altijd het geval is als andere mensen het navragen aan een fabrikant.