Handelingen

Vegan Wiki

Algemeen voorbehoud

Uit Vegan Wiki

Beperkingen

Alle productinformatie is onder voorbehoud. Bij de beoordeling van de producten op deze website wordt gekeken of het product gemaakt is met ingrediënten of hulpstoffen met een dierlijke herkomst. Hierbij wordt gekeken naar de ingrediëntenlijst en wordt contact gezocht met het merk dat het product verhandeld voor aanvullende informatie. Het betreft echter geen ketenonderzoek. Tenzij het vermeld is, wordt er geen rekening gehouden met een aantal zaken die voor (sommige) veganisten wel van belang kunnen zijn.

 • De mogelijkheid dat het verpakkingsmateriaal papier, verf en lijm met een dierlijke herkomst bevat;
 • De mogelijkheid dat de verpakking aanraadt om dierlijke producten te gebruiken;
 • De mogelijkheid dat het productieproces schadelijk kan zijn voor de leefomgeving van dieren (zoals bij palmolie)
 • De mogelijkheid dat er dieren zijn ingezet bij het beploegen van het land (biologisch-dynamische landbouw);
 • De mogelijkheid dat een veganistisch product op een buitenlandse markt toch op dieren moeten worden getest;
 • De mogelijkheid dat een product sporen kan bevatten van dierlijke stoffen;
 • De mogelijkheid dat toegevoegde azijn niet veganistisch geklaard is (sinds 2017 controleren we hier wel op);
 • De mogelijkheid dat een product toch een dierlijke versie bevat van een stof die in de praktijk altijd veganistisch is;
 • De mogelijkheid dat gist op een bodem met dierlijke grondstof is gekweekt;
 • De mogelijkheid dat toegevoegde kokos niet veganistisch geplukt is;
 • De mogelijkheid dat producten met dierlijke mest geproduceerd zijn;
 • De behandeling van medewerkers.

De ingrediëntenlijst en productiewijze van een product veranderen met de tijd. Sommige producten op de lijst kunnen daarom in werkelijkheid niet meer veganistisch zijn. Het kan ook zijn dat producten wel veganistisch zijn maar nog niet op deze lijsten staan. Controleer dus altijd zelf de ingrediëntenlijst. Controleer dus altijd ook zelf de ingrediëntenlijst.

Ziet u een onjuistheid?

Als u meent een fout te bespeuren, staat het u vrij die - als u zeker bent - zelf meteen te verbeteren, of -als u niet zover wilt gaan- een opmerking hierover te maken op de overlegpagina die bij iedere pagina hoort. We willen u ook van harte aanmoedigen dit te doen.

Aansprakelijkheid

De vrijwilligers die deze encyclopedie schrijven aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegeven informatie. Ze kunnen zelfs niet garanderen dat de auteurs zorgvuldigheid hebben betracht bij het formuleren van de artikelen. Gebruik van de informatie is geheel vrij, maar wel voor eigen risico.

Er zijn NVV-leden, die extra mogelijkheden op technisch niveau hebben op deze website, zoals het verwijderen van pagina's, beveiligen van pagina's en het ontnemen van schrijfrechten aan gebruikers. Dit zijn mogelijkheden die gewone gebruikers niet hebben. Deze groep van vrijwilligers zijn niet de webmasters maar eerder de 'conciërges'. Het is een uitvoerende functie. Op juridisch vlak is de NVV de eindverantwoordelijke.

Wanneer u een formele klacht wilt indienen dient u contact op te nemen met de Nederlandse Vereniging voor Veganisme.

Auteursrecht database

Het database van deze website is auteursrechtelijk beschermd, volgens de Europese Databankenrichtlijn (Richtlijn 96/9/EG). Niets van het database mag overgenomen worden, zonder expliciete toestemming. Ook voor het kopiëren, distribueren, vertonen en uitvoeren van het werk en afgeleide werken moet toestemming verstrekt zijn.

Auteursrecht teksten

Voor al het tekstuele materiaal geldt dat kopiëren, distribueren, vertonen en uitvoeren van het werk en afgeleide werken alleen toegestaan is als daar toestemming toe verstrekt is.

Auteursrecht afbeeldingen, audio, video en andere media

Voor de afbeeldingen, audio, video en andere media in deze encyclopedie geldt, dat deze niet allemaal vallen onder de GNU/FDL-licentie. Er kan dus sprake zijn van beperkingen op het gebruik. Door op een afbeelding of link naar de beschrijvingspagina van een ander medium in een artikel te klikken kan zekerheid worden verkregen over de voorwaarden waaronder de afbeelding gebruikt kan worden. Als niets bij de afbeelding is vermeld over de auteursrechten, dan moet er van uitgegaan worden dat er externe auteursrechten op de media rusten.