Handelingen

Vitamine B12

Uit Vegan Wiki

Altijd veganistisch

Vitamine B12 of cobalamine is een voedingsstof die niet voorkomt in planten, maar belangrijk is voor de aanmaak van zenuwcellen. Als de serumwaarde rond of onder de 150 nmol/L ligt is er sprake van een potentieel gevaarlijk tekort. Diëtisten raden iedereen die grotendeels plantaardig eet aan om B12 supplementen te slikken om de B12-voorraad op peil te houden. Wachten met suppletie wordt streng afgeraden, omdat de gevolgen onomkeerbaar kunnen zijn. Vitamine B12 in supplementen is in de praktijk altijd veganistisch. Vitamine B12 bestaat in verschillende vormen en niet alle vormen zijn werkzaam in het menselijk lichaam.

Waarom hebben we B12 nodig?

Vitamine B12 is belangrijk bij de aanmaak van zenuwcellen en kan bij een tekort leiden tot ernstige en chronische gezondheidsproblemen, waarbij onder meer de hersenen schade oplopen. Typische symptomen bij een vitamine B12-tekort zijn onder andere vermoeidheid, duizeligheid, en tintelende of gevoelloze vingers.

Hoe komt een veganist aan B12?

Het menselijk lichaam kan B12 niet uit andere voedingsstoffen produceren. Het wordt hierom een essentiële voedingsstof genoemd. Dit betekent dat mensen deze vitamine direct via de voeding binnen moeten krijgen. Helaas komt werkzame vitamine B12, als enige essentiële voedingsstof, niet voor in plantaardige producten. Veganisten krijgen daardoor geen werkzame Vitamine B12 via hun dieet binnen, waardoor de voorraad langzamerhand afneemt. Deze buffer kan maximaal voor 5 jaar lang B12 leveren, maar er kan ook al sprake zijn van een (licht) tekort bij aanvang van een puur plantaardig dieet. Hierdoor wordt streng afgeraden om te wachten met suppletie totdat complicaties optreden. De gevolgen van een tekort kunnen onomkeerbaar zijn, en vaak pas laat goed te herkennen. Het advies is om de vitaminevoorraad vanaf het begin van het plantaardige dieet op peil te houden.

Welke B12 werkt?

Vitamine B12 bestaat in verschillende vormen en niet alle vormen zijn werkzaam in het menselijk lichaam. De vitamine B12 waarvan aangetoond is dat die werkzaam is in mensen, wordt enkel gemaakt door bacteriën. Deze leven onder andere in de darmen van dieren, in de grond en in oppervlaktewater.

Welke B12 niet werkt niet?

Vitamine B12 die werkzaam is voor de mens, komt niet voor in planten, zeewier (zoals chlorella en spirulina), peterselie, rode bessen, enzovoorts. In onderzoeken waar B12 wel werd aangetroffen bleek het te gaan om besmetting met grondbacteriën die vitamine B12 uitscheiden, of B12-analogen die in het menselijk lichaam niet dezelfde werking heeft als B12. Van deze plantaardige bron van vitamine B12 is nooit met MMA-testen (de meest betrouwbare B12-test) bevestigd dat het de B12-waarde bij mensen verbetert.[1]

Waarom zijn marmite en edelgist geen goede bron?

De hoeveelheden B12 die aan producten zijn toegevoegd, zijn eigenlijk altijd ontoereikend. Aan marmite wordt traditioneel vitamine B12 toegevoegd, maar je zou dagelijks meer dan 20 gram marmite moeten eten om voldoende binnen te krijgen, waarmee je tegelijk al 1,5 gram zout binnenkrijgt.[2] Edelgist wordt vaak genoemd als bron van B12, maar bevat dit niet van nature. In landen zoals Amerika wordt kunstmatig B12 toegevoegd, maar in Nederland bevat edelgist vrijwel nooit B12.

De verrijking van voedsel met B12 is in de meeste gevallen onvoldoende om een tekort te voorkomen. Diëtisten raden iedereen die grotendeels plantaardig eet aan om B12 supplementen te slikken.

Waar komt vitamine B12 vandaan?

Schimmels, planten en dieren kunnen zelf geen cobalamines maken. Dieren zijn daarom geheel aangewezen op bacteriën (en Archaea) die wel in staat zijn om cobalamines aan te maken. Zo wordt cobalamine onder andere aangemaakt door micro-organismen in het maagdarmkanaal. Veel diersoorten komen op die manier wel aan hun vitamine B12. Maar niet alle dieren kunnen de aangemaakte cobalamine in voldoende mate opnemen. Bij mensen wordt de aangemaakte vitamine B12 helaas niet opgenomen.

Waarom kan ons lichaam geen B12 aanmaken?

In de darmen van dieren zitten vaak bacteriën die vitamine B12 aanmaken. Ze zitten ook in de darm van de mens, maar helaas op een plek waar de B12 niet opgenomen kan worden. Bij mensen wordt deze pas in een uiteinde van de darm B12 aangemaakt, op een plek waar het niet meer opgenomen kan worden via de darmwand.[3]

Hoe komen dieren dan aan B12?

Andere diersoorten hebben dit probleem op verschillende manieren opgelost. Sommige dieren, zoals konijnen, hebben dit probleem opgelost door hun eigen keutels op te eten. Ook varkens staan bekend om de eigen uitwerpselen te eten en voorkomen mogelijk op deze manier een B12-tekort.[4][5]

Bij dieren zoals koeien en schapen, bevinden de bacteriën die Vitamine B12 aanmaken zich in de voordarm, waar het nog wel opgenomen kan worden.[6] De koeien krijgen ook B12 binnen door de verorberde insecten. Maar als ze op stal staan, is dat een stuk minder het geval. Daarom worden veel koeien tegenwoordig ook gesuppleerd met Vitamine B12.

Koeien, paarden en schapen

Herkauwers (zoals koeien en schapen en paarden zijn dieren waarbij fermentatie door micro-organismen een belangrijk deel van het verteringsproces is. Deze micro-organismen zetten daarbij kobalt om in cobalamine en deze stof wordt vervolgens via de dunne darm opgenomen. Het is voor deze dieren dus belangrijk dat ze voldoende kobalt binnenkrijgen om de activiteit van de micro-organismen in stand te houden.[7] Vooral als de koeien veel snijmais te eten krijgen, is kobalt noodzakelijk omdat mais gemiddeld slechts 0,06 mg kobalt per kg drogestof bevat.[8]

Om te zorgen dat deze dieren voldoende kobalt in het voeding hebben, wordt dit toegevoegd in de voormengels (meestal 100mg kobalt per kg).[9] Dit voormengels wordt vervolgens toegevoegd aan diervoeders. Zo bevat standaard krachtvoer bevat gemiddeld 0,6 mg kobalt per kg drogestof.[10] Soms wordt er kobaltsulfiet toegevoegd aan het drinkwater. Dit laatste wordt vooral gedaan bij schapen.[11] Op deze manier krijgen deze dieren een kobalt-supplement.

Suppletie

Diëtisten raden iedereen die grotendeels plantaardig eet aan om B12 supplementen te slikken. Het Voedingscentrum en de Vegetariërsbond geven aan dat ook vegetariërs die weinig zuivel drinken moeten suppleren met Vitamine B12.[12][13]

Is het veganistisch?

Vitamine B12 in supplementen wordt gemaakt door bacteriën in een laboratorium en is dus veganistisch. Vitamine B12 kan uit dierlijke producten worden gehaald, maar dit wordt niet gedaan omdat het een duurdere manier van B12-winning is. De Vitamine B12 in eieren is slecht opneembaar in het menselijk lichaam en daardoor nauwelijks een bron.

Dosering

Bij suppletie met cyanocobalamine, raden diëtisten het veganisten aan om twee keer per week 1000 µg B12 te slikken. Bij meervoudige suppletie kan de dosis omlaag. Bij dagelijks slikken wordt tussen de 100 en 250 µg aangeraden en bij twee maal per dag slikken wordt 2-3.5 µg cyanocobalamine aangeraden. De hoogte van de dosering is o.a. afhankelijk van of er met B12 verrijkte voedingsmiddelen worden gegeten. Lees hieronder meer over waarom de dosering hoger moet zijn dan de ADH. De aanbevolen dosering voor B12 is anders voor kinderen en ouderen dan voor volwassenen. In de onderstaande tabel zie je de aanbevolen dosering per levensfase, gebaseerd op de adviezen van diëtiste Lisa Steltenpool en dr. Michael Greger [14]. Ook de Vegetarian Resource Group meldt dat het voor alle zwangere veganisten belangrijk is om voldoende vitamine B12 binnen te krijgen via supplementen of verrijkte voeding. Vitamine B12 speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de feutus.[15]

Levensfase Dagelijks Of twee keer per week
0 - 5 maanden n.v.t. (B12 uit borstvoeding of formule) n.v.t. (B12 uit borstvoeding of formule)
6 maanden tot 8 jaar 100 µg 500 µg
8 - 64 jaar 100-250 µg 1000 µg
65+ jaar 500 - 1000 µg
Zwanger of borstvoeding gevend 100-250 µg 1000 µg

Dosering bij cyanocobalamine - µg of mcg staat voor microgram

Er zijn verschillende soorten B12 die actief zijn voor mensen, zoals cyanocobalamine, methylcobalamine en hydroxocobabalamine. De laatste twee zijn minder stabiel. Voor rokers is cyanocobalamine mogelijk een minder geschikte vorm van B12.Voor methylcobalamine, adenosylcobalamine/dibencozide en hydroxocobabalamine geldt een hogere dosis: dagelijks 1000 tot 1500 µg.

Waarom wordt een hoge dosering voorgeschreven?

De aanbevolen B12-dosissen voor veganisten, ligt vele malen hoger dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) van 2,8 mcg. Dit komt doordat je lichaam twee verschillende mechanismes heeft om B12 op te nemen: met receptoren in de darm, en door zogenoemde 'passieve diffusie' via de slijmvliezen van het spijsverteringskanaal. Als je verspreid over de dag B12 binnenkrijgt uit voeding, kunnen de receptoren in je darm dat heel efficiënt opnemen en heb je dus genoeg aan de ADH. Als je een supplement neemt, krijg je alle B12 in één keer binnen en dan raken de receptoren in je darm verzadigd omdat zij maar 1,5 mcg per keer kunnen opnemen. De overige B12 neem je dan op via passieve diffusie door de slijmvliezen, maar dit is heel inefficiënt. Slechts 1% van de B12 in een supplement wordt opgenomen via passieve diffusie. Daarom zijn hooggedoseerde supplementen nodig, want je neemt uit 100 mcg dus maar (1,5 + 100 * 0,01 =) 2,5 mcg op, en uit 1000 mcg neem je maar 11,5 mcg op. Met twee keer per week een supplement van 1000 mcg krijg je dus 23 mcg per week binnen, wat verdeeld moet worden over 7 dagen. Je komt dan uit op 3,2 mcg vitamine B12 per dag, wat voldoende is.

Kwakzalverij met B12-injecties

Tegenwoordig is er veel publiciteit rondom B12 en sommige privéklinieken spelen hier op in om geld te verdienen. Zij claimen dat vitamine B12-injecties werken tegen vermoeidheid en concentratiestoornissen, ook al is er geen sprake van een aantoonbaar B12-tekort Buiten de behandelpraktijken vinden vakgenoten dat hiervoor geen wetenschappelijk bewijs bestaat. De privéklinieken kenmerken zich vooral door "uitgebreide onderzoeken, langdurige consulten en herhaalde controlebezoeken, die bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd als specialistische behandeling."[16]

De privéklinieken beweren ook dat B12 uit tabletten niet goed opneembaar zou zijn. Echter blijkt dat verreweg de meeste veganisten B12 uit gewone tabletten en uit voeding goed opnemen en hiermee hun bloedwaardes probleemloos binnen de gewenste waardes kunnen houden (zie boven voor de juiste dosering). Alleen bij zeer specifieke en zeldzame opnamestoornissen en ernstig B12-tekort kan het nodig zijn om met injecties te suppleren.

De Vereniging tegen Kwakzalverij heeft een uitgebreid artikel gewijd aan het ontstaan van dergelijke klinieken, waarbij ze de B12-kliniek (Amsterdam) en het B12 Institute (Rotterdam) van Dr. Auwerda noemt.[16]

Bloedwaarden meten

Een veganist die gezond en gevarieerd eet én daarbij B12 supplementen neemt, hoeft in principe zijn bloedwaarden niet te laten testen op een B12-tekort. Voor veganisten die géén of onvoldoende B12-supplementen innemen is het belangrijk om regelmatig (liefst ieder half jaar) de bloedwaarden te laten meten, zodat ze niet ongemerkt een tekort oplopen. Ook bij het optreden van symptomen die kunnen wijzen op een B12-tekort is het verstandig om de waarden te laten meten, omdat er misschien sprake is van een opnamestoornis, waardoor de B12 in de supplementen niet goed wordt opgenomen.

Er bestaan verschillende testen voor B12-tekort. De meest gebruikte is de serumtest. Deze meet hoeveel B12 er aanwezig is in je bloed. Deze test kan echter onbetrouwbaar zijn, omdat hij geen onderscheid maakt tussen werkzame B12 en niet-werkzame B12-analogen. Als je B12 suppleert met injecties kan deze test bovendien een vertekend beeld geven. Als je hooggedosseerde orale supplementen neemt (pilletjes), is het verstandig om deze in de week voor de test even niet te nemen, omdat ook dit de serumwaarde kan beïnvloeden. De serumwaarde voor B12 moet idealiter tussen de 150 en 700 nmol/L liggen. Als de waarde rond of onder de 150 ligt is er sprake van een potentieel gevaarlijk tekort. Een waarde boven de 700 is aan de hoge kant, maar levert voor zover bekend geen gevaar voor de gezondheid.

Een relatief nieuwe variant op de serumtest is de 'Actief B12' test. Voor deze test gelden andere referentiewaardes. De officiële referentiewaarde voor Actief B12 in Nederland is 21 pmol/L. In de internationale wetenschappelijke literatuur echter wordt over het algemeen 35 pmol/L aangehouden. Waarden onder deze 35 pmol/L betekenen zeer waarschijnlijk een tekort. Tussen de 35 en 50 pmol/L wordt gezien als grijze waarde, waarbij verder getest moet worden op minimaal MMA. Recent is een artikel gepubliceerd waarbij zelfs wordt gesproken van een grijs gebied tot 75 pmol/L.[17][18]

Andere testen voor B12 zijn de methylmalonzuur/MMA-test en homocisteïnetest. Deze tests meten de stofjes waar je lichaam teveel van aanmaakt bij een B12-tekort. Een verhoogde waarde voor deze stoffen kan dus een aanwijzing zijn voor een B12-tekort. Deze tests zijn vooral aan te raden voor mensen die een relatief lage score hebben bij de serumtest, en voor mensen die goed scoren bij de serumtest maar toch symptomen hebben die duiden op een mogelijk B12-tekort. Homocisteïne moet bij een gezond persoon ónder de 15 µmol/L liggen. MMA moet onder de 0.27μmol/L liggen. De gebruikte referentiewaardes verschillen per laboratorium, en niet alle huisartsen zullen een lage B12-waarde als een gevaar voor de gezondheid herkennen. Hetzelfde geldt voor andere vitamines. Het is daarom verstandig om altijd de uitkomsten van de bloedtests op te vragen bij de huisarts/assistent, zodat je deze zelf kunt vergelijken met de referentiewaardes, en eventueel naast de resultaten van eerdere bloedonderzoeken kunt leggen.

Vitamine B12 supplementen worden gebruikt om de vitaminevoorraad op peil te houden. Wanneer er sprake is van een groot B12-tekort zal een arts Vitamine B12-injecties voorschrijven om het niveau zo snel mogelijk op peil te brengen, waarna het onderhouden kan worden met supplementen.

Producten

Legenda

 • Vegan Keurmerk
 • V-Label Vegan: V-Label Keurmerk met toevoeging Vegan
 • VFV: Volgens Fabrikant Veganistisch
 • PGV: Product Garantie Verklaring
 • ZWV: Zeer Waarschijnlijk Veganistisch
 • WV: Waarschijnlijk Veganistisch
 • MV: Mogelijk Veganistisch
 • ZN: Zelf Nagevraagd

Zie ook: Is het echt veganistisch?

Naam Inhoud Producent Veganistisch? Te koop bij
250 Vitamine B12 & Foliumzuur 800 mcg methylcobalamine, 800 mcg foliumzuur en 1mg vitamine C AOV VFV Verkooppunten
251 Dibencozide & Foliumzuur 1.500 mcg B12 (dibencozide) en 500 mcg foliumzuur AOV VFV Verkooppunten
252 Methyl cobalamine 1.500 mcg methylcobalamine en 4mg vitamine C AOV VFV Verkooppunten
B12 1000µg Methylcobalamine Bjoekovit Vegan Keurmerk Vegan Mission
Recovery Power B12 10.000 mcg hydroxycobalamine-acetaat Bloem VFV De Tuinen en webwinkel bol.com
B12 zuigtabletten 1000 mcg methylcobalamine Body & Fit VFV Webwinkels
Vitamine B12 Etos PGV[19] Etos, Albert Heijn
Raw Vitamine B12 Cyanocobalamine Garden Of Life WV De Tuinen
B-12 Energy Patch 1000 mcg methylcobalamine en 400 mcg foliumzuur Healthy Habits WV webwinkel Superfood.nl
Vitamine B12 25 mcg cyanocobalamine Hema PGV
Vitamine B12 100 mcg 100 mcg cyanocobalamine Holland & Barrett VFV Holland & Barrett
Vitamine B12 Timed Release B12 1000 µg 1.000 mcg cyanocobalamine (100 tabletten) Holland & Barrett VFV Holland & Barrett
Methyl B-12 1000 mcg Jarrow Formulas VFV Webwinkels
Methyl B-12 1000 mcg Jarrow Formulas VFV Webwinkels
Vitamine B12 10 µg cyanocobalamine (120 tabletten) Kruidvat VFV Kruidvat
Vitamine B12 1000 µg 1000 µg cyanocobalamine (120 tabletten) Kruidvat VFV Kruidvat
B-12 1,000 mcg Zuig/kauwtablet met 1.000 mcg cyanocobalamine, en foliumzuur) NOW VFV VitaminStore
B-12 2,000 mcg Zuig/kauwtablet met 2.000 mcg cyanocobalamine/methylcobalamin(co-enzyme vorm)/dibencozide(co-enzyme vorm) NOW VFV VitaminStore
B-12 5,000 mcg Zuig/kauwtablet met 5.000 mcg cyanocobalamine, en foliumzuur) NOW VFV VitaminStore
Methyl B-12 1,000 mcg Zuig/kauwtablet met 1.000 mcg methylcobalamine NOW VFV VitaminStore
Methyl B-12 5,000 mcg Zuig/kauwtablet met 5.000 mcg methylcobalamine, en foliumzuur NOW VFV VitaminStore
Methyl B-12 10,000 mcg Zuig/kauwtablet met 10.000 mcg methylcobalamine NOW VFV VitaminStore
B-12 10,000 mcg Energy Boost Vloeistof voor in de mond, met 10.000 mcg cyanocobalamine, en andere B-vitaminen/werkzame stoffen NOW VFV VitaminStore
B-12 Liposomal Spray Spray voor in de mond, met 1.000 mcg cyanocobalamine, en andere vitaminen/werkzame stoffen NOW VFV VitaminStore
Liquid B-12 B-complex Druppels voor in de mond, met 1.000 mcg cyanocobalamine, en andere B-vitaminen/werkzame stoffen NOW VFV VitaminStore
Instant Energy B-12 2.000 mcg methylcobalamin(co-enzyme vorm)/dibencozide(co-enzyme vorm), en andere B-vitaminen/werkzame stoffen NOW WV VitaminStore
Ultra B-12 Druppels voor in de mond ,met 5.000 mcg cyanocobalamine/methylcobalamine(co-enzyme vorm)/dibencozide(co-enzyme vorm), en andere B-vitaminen/werkzame stoffen NOW VFV VitaminStore
Vitamin B-12 100 µg Cyanocobalamine Solgar VFV Meeste natuur(voedings)winkels en drogisterijen, zie ook Verkoopunten.
Vitamin B-12 500 µg Cyanocobalamine Solgar VFV Meeste natuur(voedings)winkels en drogisterijen, zie ook Verkoopunten.
Vitamin B-12 1000 µg Cyanocobalamine Solgar VFV Meeste natuur(voedings)winkels en drogisterijen, zie ook Verkoopunten.
Methylcobalamin 1000 µg Methylcobalamine Solgar VFV Meeste natuur(voedings)winkels en drogisterijen, zie ook Verkoopunten.
Vitamine B12 Sunwell ZWV webwinkel Bol.com
B12 100µg Cyanocobalamine Veganicity Vegan Keurmerk Vega-Life (Amsterdam en webwinkel)
B12 1000µg Cyanocobalamine Veganicity Vegan Keurmerk Vega-Life (Amsterdam en webwinkel)
High Twelve B-Complex B12 250 mcg cyanocobalamine, 250 mcg methylcobalamine, en andere B-vitamines Viridian VFV webwinkels Gezondheid aan huis en Accense. Viridian wordt ook verkocht bij BioMarkt, maar het is onbekend of zij ook de veganistische B12 hebben.
Life Extension - Vitamine B12 500mcg - 100 zuigtabletten Vitae Health Products WV webwinkel Bol.com
B12 1000µg Cyanocobalamine VitOrtho VFV Drogisterijen
B12 actief 500 mcg methylcobalamine en 500 mcg deoxyadenosylcobalamine VitOrtho VFV Drogisterijen
B12 actief formule 1000 500 mcg methylcobalamine en 500 mcg deoxyadenosylcobalamine VitOrtho VFV Drogisterijen
B12 actief formule 5000 2500 mcg methylcobalamine en 2500 mcg deoxyadenosylcobalamine VitOrtho VFV Drogisterijen
B12 geheugenformule 1000 1000 mcg methylcobalamine VitOrtho VFV Drogisterijen
B12 geheugenformule 5000 5000 mcg methylcobalamine VitOrtho VFV Drogisterijen
µg of mcg staat voor microgram

Externe links

Bronnen

Eerste versie geschreven door Dr. M. van Haperen. BGN-gewichtsconsulent (lidnr. 4156) dr. in de archeologie.

 1. Jack Norris, B12 in plant foods, oktober 2015
 2. Bedenk ook dit als je over veganisme schrijft, Elle, Veganisme.org, bekeken op 7 februari 2016
 3. Bij mensen zitten de B12-producerende bacteriën voorbij de kronkeldarm, wat het laatste deel is van de dunne darm.
 4. Vitamin B12. DSM in animal Nutrition & Health 
 5. Volgens Michèl Post wordt aan het veevoer van varkens en kippen zo'n 10 tot 15 microgram per kilo voedsel toegevoegd. (Bron: Vitamine B12 en veganisme: een literatuurstudie, 1997. waarin hij verwijst naar Ellenbogen, Leon, Review on the role of vitamin B12 in animal nutrition. Food Science and Technology. 1991; 40 (Handbook of Vitamins, tweede editie.): 491 - 536.
 6. Where do Gorillas get their Vitamin B12, 7 januari 2010. Where do Gorillas get their Protein
 7. Van Krimpen en collega's, Behoefte en verbruik van micronutriënten in de diervoeding, maar 2013. Rapport 673. Wageningen Universiteit. 
 8. Carolien Makkink, Kobalt noodzakelijk additief in diervoeding. De Molenaar nr. 3, 24 feburari 2012
 9. G. Verburg (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), Kamervragen aan de ministers van LNV, SZW en van VWS over kobalt­ge­halte veevoer. Antwoorddatum, 17 september 2009. 
 10. Carolien Makkink, Kobalt noodzakelijk additief in diervoeding. De Molenaar nr. 3, 24 februari 2012
 11. Kobalt-en vitamine B12 gebrek, GD dier gezond. 
 12. Vegetarisch, veganistisch en flexitarisch eten, Voedingscentrum.nl. Bekeken op 30 augustus 2016
 13. Heb je als vegetariër voedingssupplementen nodig?, Vegetariërsbond. Bekeken op 30 augustus 2016
 14. Vitamine b12 de belangrijkste feiten. Lisa Steltenpool. Bekeken op 27 januari 2018
 15. Pregnancy and the Vegan Diet. Reed Mangels, dd. Bekeken op 17 juli 2016
 16. 16,0 16,1 Privéklinieken spelen in op vitamine B12 hype, Kwakzalverij.nl. Bekeken op 30 mei 2018
 17. Actief B12 door Stichting B12 tekort
 18. Referentiewaardes voor actief B12 door Stichting B12 tekort
 19. E-mail van medewerker Etos klantenservice op 9 juli 2018: "De vitamine B12 producten zijn geschikt voor veganisten"