Algemeen Voorbehoud

Beperkingen

Alle productinformatie is onder voorbehoud. Bij de beoordeling van de producten op deze website wordt gekeken of het product gemaakt is met ingrediënten of hulpstoffen met een dierlijke herkomst. Hierbij wordt gekeken naar de ingrediëntenlijst en wordt contact gezocht met het bedrijf dat het product verhandeld voor aanvullende informatie. Het betreft echter geen ketenonderzoek.

Tenzij anders vermeld wordt er geen rekening gehouden met een aantal zaken die voor (sommige) veganisten wel van belang kunnen zijn:

 • De mogelijkheid dat het verpakkingsmateriaal papier, verf en lijm met een dierlijke herkomst bevat;
 • De mogelijkheid dat de verpakking aanraadt om dierlijke producten te gebruiken;
 • De mogelijkheid dat het productieproces schadelijk kan zijn voor de leefomgeving van dieren
 • De mogelijkheid dat er dieren zijn ingezet bij het beploegen van het land (biologisch-dynamische landbouw);
 • De mogelijkheid dat een veganistisch product op een buitenlandse markt toch op dieren moet worden getest;
 • De mogelijkheid dat een product sporen kan bevatten van dierlijke stoffen;
 • De mogelijkheid dat toegevoegde azijn niet veganistisch geklaard is (sinds 2017 controleren we hier wel op);
 • De mogelijkheid dat een product toch een dierlijke versie bevat van een stof die in de praktijk altijd veganistisch is;
 • De mogelijkheid dat gist op een bodem met dierlijke grondstof is gekweekt;
 • De mogelijkheid dat toegevoegde kokos niet veganistisch geplukt is;
 • De mogelijkheid dat producten met dierlijke mest geproduceerd zijn;
 • De behandeling van medewerkers.

De ingrediëntenlijst en productiewijze van een product veranderen met de tijd. Sommige producten op de lijst kunnen daarom in werkelijkheid niet meer veganistisch zijn. Het kan ook zijn dat producten wel veganistisch zijn maar nog niet op deze lijsten staan. Controleer dus altijd zelf de ingrediëntenlijst.

Allergenen
Hetzelfde geldt voor de allergeneninformatie. Wij checken de informatie op de verpakking en/of de website van de verkoper of producent op allergeneninformatie. Het zou echter voor kunnen komen dat bij het invoeren op de Vegan Wiki website een fout is gemaakt of dat een producent het recept heeft veranderd. Check daarom bij allergie ook altijd de verpakking zelf.

Ziet u een onjuistheid?

Als u meent een fout te bespeuren, dan kunt u dit aan ons doorgeven via het contactformulier. Ook kunt u een e-mail te sturen naar wiki@veganisme.org of een bericht sturen via onze Facebookpagina. We willen u ook van harte aanmoedigen dit te doen.

Aansprakelijkheid

De vrijwilligers die deze website bijhouden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegeven informatie. Op juridisch vlak is de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) de eindverantwoordelijke. Wanneer u een formele klacht wilt indienen dient u contact op te nemen met de NVV.

Auteursrecht database

De database van deze website is auteursrechtelijk beschermd, volgens de Europese Databankenrichtlijn (Richtlijn 96/9/EG). Niets van het database mag overgenomen worden, zonder expliciete toestemming. Ook voor het kopiëren, distribueren, vertonen en uitvoeren van het werk en afgeleide werken moet toestemming verstrekt zijn.

Auteursrecht teksten

Voor al het tekstuele materiaal geldt dat kopiëren, distribueren, vertonen en uitvoeren van het werk en afgeleide werken alleen toegestaan is als daar toestemming toe verstrekt is.

Auteursrecht afbeeldingen, audio, video en andere media

Voor de afbeeldingen, audio, video en andere media in deze encyclopedie geldt, dat deze niet allemaal vallen onder de GNU/FDL-licentie. Er kan dus sprake zijn van beperkingen op het gebruik. Door op een afbeelding of link naar de beschrijvingspagina van een ander medium in een artikel te klikken kan zekerheid worden verkregen over de voorwaarden waaronder de afbeelding gebruikt kan worden. Als niets bij de afbeelding is vermeld over de auteursrechten, dan moet er van uitgegaan worden dat er externe auteursrechten op de media rusten.